Chào mừng tới website www.ktbinhduong.com

Thành Lập DN Việt Nam

( 19-01-2016 - 05:04 PM ) - Lượt xem: 198

THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP

GÓI KHỞI NGHIỆP : 1.500 k - Thời gian 7 ngày

Bước 1 :

 • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;
 • Tư vấn cách đặt tên Công ty;
 • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan;

Bước 2 : 

 • Soạn thảo các hồ sơ cần thiết nộp lên sở KHĐT;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay mặt khách hàng;
 • Đăng ký con dấu công ty;

GÓI THÀNH CÔNG : 2.600 k - Thời gian 10 ngày

Bước 1 :

 • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;
 • Tư vấn cách đặt tên Công ty;
 • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan;

Bước 2 :

 • Soạn thảo các hồ sơ cần thiết nộp lên sở KHĐT;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay mặt khách hàng;
 • Đăng ký con dấu công ty;
 • Thông báo hoạt động với cơ quan thuế;
 • Lập hồ sơ thuế ban đầu;
 • Báo cáo thuế tháng đầu tiên;

GÓI AN KHANG : 3.800 k - Thời gian 15 ngày

Bước 1 :

 • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;
 • Tư vấn cách đặt tên Công ty;
 • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan;

Bước 2 :

 • Soạn thảo các hồ sơ cần thiết nộp lên sở KHĐT;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay mặt khách hàng;
 • Đăng ký con dấu công ty;
 • Thông báo hoạt động với cơ quan thuế;
 • Lập hồ sơ Thuế ban đầu;
 • Báo cáo thuế tháng đầu tiên;

Bước 3 :

Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên của công ty chúng tôi
Đừng ngần ngại vui lòng liện hệ ktbinhduong.vn

Hotline 24/7 : 0936 111 444