ARTTECH MODEL

ARTTECH MODEL

ARTTECH MODEL

ARTTECH MODEL
ARTTECH MODEL
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985 058 558 - KTS THẠCH
Dự án Nhà máy công nghiệp
Kích thước: 2000mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1600mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1800mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Copyright © 2018. Thiết kế xây dựng Arttech. Design by Nina.vn
Oline: 3   |   Ngày: 21   |   Tổng: 28377
Facebook chat
zalo