MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án GIA LONG VILLA - Bà Rịa - Vũng Tàu

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án GIA LONG VILLA - Bà Rịa - Vũng Tàu

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án GIA LONG VILLA - Bà Rịa - Vũng Tàu

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án GIA LONG VILLA - Bà Rịa - Vũng Tàu

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án GIA LONG VILLA - Bà Rịa - Vũng Tàu
MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án GIA LONG VILLA - Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985 058 558 - KTS THẠCH

GIA LONG VILLA - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Kích thước: 1800mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/200

Công trình hoàn thành vào năm 2017. Năm mà MÔ HÌNH ARTTECH thành công nối tiếp thành công.

Dự án khác
Kích thước: 2000mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1600mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/2000
Kích thước: 2200mm x 2000mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 1900mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3000mm x 1300mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000
Kích thước: 2400mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1200mm x 800mm - Tỷ lệ: 1/10000
Copyright © 2018. Thiết kế xây dựng Arttech. Design by Nina.vn
Oline: 2   |   Ngày: 9   |   Tổng: 29646
Facebook chat
zalo