MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án HỒ TRÀM CARINA - Nha Trang

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án HỒ TRÀM CARINA - Nha Trang

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án HỒ TRÀM CARINA - Nha Trang

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án HỒ TRÀM CARINA - Nha Trang

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án HỒ TRÀM CARINA - Nha Trang
MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án HỒ TRÀM CARINA - Nha Trang
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985 058 558 - KTS THẠCH

HỒ TRÀM CARINA - NHA TRANG

Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/75

Công trình hoàn thành vào năm 2018. MÔ HÌNH ARTTECH đã có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Tiếp tục phấn đấu, nâng cao Chất lượng và Dịch vụ để không làm phụ lòng của các đối tác trước kia, hiện giờ cũng như sau này.

Dự án khác
Kích thước: 1000mm x 1000mm - Tỷ lệ: 1/40
Kích thước: 1000mm x 1000mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1100mm x 1100mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 900mm x 900mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1100mm x 1100mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 900mm x 600mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1100mm x 1100mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1200mm x 800mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/100
Copyright © 2018. Thiết kế xây dựng Arttech. Design by Nina.vn
Oline: 6   |   Ngày: 4   |   Tổng: 29641
Facebook chat
zalo