MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN - Phan Thiết

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN - Phan Thiết

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN - Phan Thiết

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN - Phan Thiết

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN - Phan Thiết
MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN - Phan Thiết
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985 058 558 - KTS THẠCH

KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN - PHAN THIẾT

Kích thước: 1800mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/500

Công trình hoàn thành vào năm 2018. MÔ HÌNH ARTTECH đã có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Tiếp tục phấn đấu, nâng cao Chất lượng và Dịch vụ để không làm phụ lòng của các đối tác trước kia, hiện giờ cũng như sau này.

Dự án khác
Kích thước: 2000mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1600mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/2000
Kích thước: 2200mm x 2000mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 1900mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3000mm x 1300mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000
Kích thước: 2400mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1200mm x 800mm - Tỷ lệ: 1/10000
Copyright © 2018. Thiết kế xây dựng Arttech. Design by Nina.vn
Oline: 5   |   Ngày: 3   |   Tổng: 29640
Facebook chat
zalo